Biblioteca

A la nostra recepció trobareu una petita biblioteca amb varis idiomes (Català, castellà, francès, anglès i holandes) per aquells dies de descans.